Facebook Ads & Instagram Business Account

Рекламни стратегии и E-mail marketing

 

В момента дигиталният маркетинг е една от най-успешните рекламни стратегии, с която един бизнес може да изпъкне и да излезе на преден план.  Ние от Design Center знаем как да изготвим вашата успешна рекламна стратегия, как да таргетираме правилната аудитория и успешно да развием вашия бизнес, съчетавайки утвърдените комуникационни канали: 

 

  • Social Media Marketing - управление на социални мрежи чрез Facebook Ads и Business Instagram профил - отличен брандинг канал, с който можете да достигнем до вашите точни клиенти.
  • Професионално изграждане и ежедневна поддръжка на фирмени страници в социални мрежи – Facebook Ads и Instagram.
  • Създаване и поддръжка на Facebook каталог.
  • Онлайн продажби чрез рекламни кампании.
  • Организиране и провеждане на Facebook и Instagram игри.

  • Content marketing - похват съсредоточен в създаването, публикуването и разпространението на съдържание за определена аудитория онлайн. Използваме го за повишаването на популярността на бранда.

  • E-mail marketing - най-голямата предимство тук е възможността за директна комуникация с отделния клиент. Чрез изпращане на рекламно съобщение до различна аудитория с цел популяризиране на продукт или услуга. Рекламните съобщения се оформят с дизайн избран от клиента и могат да съдържат линкове към сайт, връзки към текст, снимки, видео и др.

  • Google Ads - различните формати за рекламиране на брандове, продукти и услуги в Google са още един начин за бизнесите да достигнат до своите клиенти. В зависимост от целите на рекламните си кампании те могат да използват дисплейни, видео, search реклами и др.