Уеб дизайн и реклама

Регистрация на търговска марка

Практическата необходимост от регистрация на търговската марка - отличителният знак на всеки бизнес

Търговската марка е специалният и отличителен знак, под който се развива и разраства всеки един успешен бизнес. Съгласете се - трудът, който е положен за плануването, изграждането, реализацията, оптимизацията и налагането на пазара на едно бизнес начинание, се представя пред крайния потребител на конкретната стока или ползвател на дадената услуга под един определен бранд.

Именно търговската марка е запомнящият се елемент, по който даденият потребител осъзнато избира продуктите на конкретния търговец пред продуктите на неговите конкуренти. В тази връзка - усилията, които са направени за изграждането и установяване на разпознаваемостта на бранда сред потребителите от страна на бизнеса - от формирането на корпоративна и бранд идентичност, задълбочена маркетингова стратегия и различни стратегически техники и решения, трябва да бъдат подсигурени и защитени и от крайния елемент от “живота” на една търговска марка, а именно - регистрацията й като обект на интелектуалната собственост.

Важно за търговеца да разбере, че правото върху търговска марка възниква единствено от момента на подаване на заявление за нейната регистрация. От този момент търговецът има правото да я използва, да се разпорежда с нея, както и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност знак, който е идентичен или сходен на неговия. Имитацията на регистрираната търговска марка е обект на специална законова защита.

Значението на регистрацията на търговската марка не се изразява единствено в юридическата тежест и стойност, включително и в аспектите на нелоялна конкуренция, а има и собствено икономическо значение. Марката не само индивидуализира продукта - под формата му на стока или услуга, но и влияе върху конкретния пазарен дял.

Смисълът на марката е създаване и запазване на пазар на конкретната услуга/стока под конкретната марка с определени характеристика и отличимост. Следователно - оказва влияние и върху приходите, и печалбата на компанията - собственик на бранда.

Освен това, марката представлява и счетоводен актив, който покачва стойността на дружеството при евентуалното му придобиване от страна на трето лице, съответно - допринася и за намиране на инвеститори, включително и в рисков капитал.

Също така, регистрираната търговска марка може да бъде използвана и като инструмент за успешни инвестиции - може да бъде прехвърляна, лицензирана, апортирана и пр.

Регистрацията на търговска марка по същество представлява административна процедура, чиято сложност и необходимост от специализирана експертиза в областта не трябва да бъде подценявана и пренебрегвана.

В тази връзка, ние, от Taurus Design Group сме щастливи, че от 2021г. стартирахме успешно сътрудничество с едни от най-уважаваните професионалисти в България сферата на интелектуалната собственост и всички аспекти на гражданското и корпоративно право, а именно - адвокатско дружество “Рашев и Партньори”.

Партньорите ни са изявени експерти в областта, като клиентите ни ще получат преференциални цени и условия за съдействието при регистрация на техните търговски марки и всички други услуги, предоставяни от кантората.

rashev logo

Използваме "бисквитки". Бисквитките, използвани за основната работа на сайта, вече са заредени. За да научите повече за "бисквитките", които използваме и как да ги изтриете, вижте нашите Условия за защита на личните данни.

Приемам "бисквитки" от този сайт.