Календар Спектрум Нет

Идея, дизайн, предпечат и печат на рекламен работен календар на Спектрум Нет АД.