Опаковка шварц кафе Голден

Опаковка 100 г. за шварц кафе Голден

Възложител:ВУЗФ

Идея:Таурус Дизайн Груп

Снимки:Таурус Дизайн Груп

Предпечат и печат:Таурус Дизайн Груп