Луксозен каталог ВУЗФ

Луксозен каталог формат 40/20 сгънат на две

Възложител: ВУЗФ

Идея: Таурус Дизайн Груп

Снимки: Таурус Дизайн Груп

Предпечат и печат: Таурус Дизайн Груп