Брошура А4 на ВУЗФ

Луксозна брошура формат А4 с две гънки

Възложител: Висше училище по застраховане и финанси

Идея: Таурус Дизайн Груп

Снимки: Таурус Дизайн Груп

Предпечат и печат: Таурус Дизайн Груп