Дизайн на опаковка кафе дози Голден

Дизайн на опаковка за кафе дози Голден

Възложител: Кафе Голден

Снимки: Таурус Дизайн Груп

Предпечат и печат: Таурус Дизайн Груп