Сайт на Трипартнерс

Сайт на Трипартнерс

Изработихме презентационен сайт на фирма Трипартнерс. Сайтът е със система за контрол на съдържанието и съдържа множество менюта и подменюта с информация за продуктите и услугите на фирмата. Снимките, структурата, текстове и цялостната реализация на проекта е на екипа на Таурус Дизайн Груп.

Срок за реализация - 14 дни.