Изработка на сайт за Топлофикация Банско

 

Сайтът wwww.toplobansko.com беше разработен по задание на Община Банско за топлофикационното дружество на общината.

Сайтът е изработен на CMS система, с възможност за работа съвместно с вътрешната ERP система на дружеството. 

Срокът на изпълнение беше 14 дни.

Дизайнът, структурирането и създаването на кода са изцяло на Таурус Дизайн Груп