Сайт на НУ „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Банско

Модерен и функционален сайт за Начално училище „Св. Паисий Хилендарски” – гр. Банско - www.nu-bansko.bg. Сайтът е със система за управление на съдържанието. От създаването си сайтът се поддържа и актуализира почти ежедневно от Таурус Дизайн Груп.

Дизайнът е съобразен с предназначението и аудиторията на сайта, но структурата е функционална и предлага множество функционалности, както и възможност за публикуване на документи, видеа, онлайн събития и тн.