Търговска марка

Професионално съдействие от специалисти по интелектуална собственост

Какво разбираме под марка?

Търговската марка е отличителният знак, по който даден потребител осъзнато избира продуктите на конкретния търговец пред тези на неговите конкуренти. В тази връзка - усилията, които са направени за изграждане и популяризиране на разпознаваемостта на бранда, трябва да бъдат защитени. Това става чрез регистрацията на марката като обект на интелектуалната собственост.

Какъв е смисълът на марката?

Смисълът на марката е създаване и запазване на пазар на конкретната услуга/стока под конкретна визуализация с определени характеристика и отличимост. Следователно - оказва влияние и върху приходите, и върху печалбата на компанията.

Освен това, марката представлява и счетоводен актив, който покачва стойността на дружеството при евентуалното му придобиване от страна на трето лице, съответно - допринася и за намиране на инвеститори, включително и в рисков капитал.

Също така, регистрираната търговска марка може да бъде използвана и като инструмент за успешни инвестиции - може да бъде прехвърляна, лицензирана, апортирана и пр.

Регистрацията на търговска марка по същество представлява административна процедура, чиято сложност и необходимост от специализирана експертиза в областта не трябва да бъде подценявана и пренебрегвана.

Защо е важно марката да бъде защитена?

Както вече споменахме, търговската марка е специалният и отличителен знак, под който се развива и разраства всеки един успешен бизнес. Съгласете се - трудът, който е положен за плануването, изграждането, реализацията, оптимизацията и налагането на пазара на едно бизнес начинание е много важно, но всичко това може да се окаже напразно, ако марката не е регистрирана.

Кога марката е ваша?

Правото върху търговска марка възниква единствено от момента на подаване на заявление за нейната регистрация. От този момент търговецът може да я използва, да се разпорежда с нея. Той може също така и да забрани на трети лица без негово съгласие да използват в търговската си дейност знак, който е идентичен или сходен на неговия. Имитацията на регистрираната търговска марка е обект на специална законова защита.

Значението на регистрацията на търговската марка не се изразява единствено в юридическата тежест и стойност, включително и в аспектите на нелоялна конкуренция, а има и собствено икономическо значение. Марката не само индивидуализира продукта - под формата му на стока или услуга, но и влияе върху конкретния пазарен дял.

В тази връзка, ние, от Design Centar сме щастливи, че сътрудничим с едни от най-уважаваните професионалисти в България в сферата на интелектуалната собственост и всички аспекти на гражданското и корпоративно право.

Партньорите ни са изявени експерти в областта, като клиентите ни ще получат преференциални цени и условия за съдействието при регистрация на техните търговски марки и всички други услуги, предоставяни от кантората.