Уеб дизайн и реклама

Първо място в GOOGLE?

Всеки иска неговият сайт да е на първите места в търсачките при определени търсения. Това гарантира повече посещения и съответно повече потенциални клиенти. Но.... лесно ли се постига това? Какво е необходимо, за да излезе Вашият сайт при победителите?

Подходящо написани title и description

Търсачките обръщат особено внимание на meta думите title и description в опита си да определят за какво се отнася дадената страница. За да им помогнете, за всяка страница напишете смислени, съответстващи на темата на страницата заглавие (title) и съдържание (description) в head частта на HTML кода. Обърнете внимание, че ако използвате WYSIWYG HTML редактор от рода на Kompozer и оставите празно полето за title, заглавието (title) ще се попълни автоматично с първия ред на страницата Ви, а това не винаги е най-добрия вариант. Желателно е както в title, така и в description да включите основните ключови думи (keywords) за страницата.

Ключови думи keywords

Ключовите думи (meta keywords), които сте указали, се използват от интернет търсачките при определяне значимостта на страницата Ви за търсене по ключови думи. Колкото по-точно е съответствието между ключовите думи на страницата Ви и ключовите думи, по които е задал търсене един потребител, толкова по-напред се класира страницата Ви в списъка с резултати и толкова по-вероятно е именно Вашият сайт да бъде посетен.

Ключовите думи keywords се указват в head частта на HTML документа:
<meta name="keywords" content="дума1, дума2, дума3"/>
На мястото на дума1,2,3 сложете своите ключови думи. Препоръчва се броят им да е около 5, а честотата на използването им в тялото на страницата - около 5%.

За да се ориентирате какви думи са най-често използвани на дадена страница от сайта ви, дали зададеното от вас заглавие (title) и описание (contnent) отговарят на съдържанието, използвайте безплатния анализтор на www.submitexpress.com

Алтернативен текст за изображения alt

Постарайте се да сложите подходящо alt обяснение (алтернативно име) за снимките, които сте сложили на страницата си. Индексиращите програми на интернет търсачките не разчитат изображения, но се справят чудесно с текст, какъвто е alt обяснението за снимки. По възможност използвайте някоя от ключовите си думи за alt - това допълнително ще увеличи гъстотата на ключовите Ви думи.

Структура на страницата

Програмите-роботи на търсачките дават по-голяма тежест на съдържание, което се появява в началото на страницата. Именно затова е препоръчително първите няколко реда на страницата да включват ключовите думи.

За роботите обаче интернет страницата започва с head частта на HTML документа. Ако там сте включили например дълъг списък с CSS или JavaScript команди, същинското съдържание на страницата ще изглежда значително отместено от началото за търсачките и страницата може да получи много по-ниска оценка, отколкото заслужава. За да избегнете този проблем, изнесете използвания CSS и JavaScript код в отделни файлове и сложете само хипервръзка към тях в head частта на страницата.

По същата причина много специалисти по SEO оптимизация съветват избягването на Flash анимации, особено в началото на интернет страницата. Flash файловете използват специфичен начин за представяне на информацията, която съдържат, и в голямата си част са неразбираеми за търсачките.

Хипервръзки

Значимостта на една страница зависи от броя и качеството на страниците, които поместват хипервръзка към нея. В това число, макар и с по-малка тежест, се включват и хипервръзки от други страници на собствения Ви сайт - постарайте се да има поне една такава хипервръзка за всяка от страниците. Добрата взаимосвързаност на страниците на сайта също така подпомага търсачките в индексирането на сайта Ви.

Избягвайте да слагате повече от 100 хипервръзки на една страница. Повечето търсачки не се справят добре със следването на хипервръзки и индексирането на страниците при наличие на твърде много хипервръзки.

При именуване на хипервръзки към страницата от други страници на сайта Ви, използвайте смислени думи, по възможност свързани със съдържанието на страницата и включващи една или повече ключови думи и избягвайте нищо не значещото извън контекст "кликнете тук".

Опитайте се да получите хипервръзки към Вашия сайт от авторитетни, утвърдени сайтове в същата или сродна с темата на сайта Ви област. Обърнете внимание, че от значение е и качеството (не само ранга на сайта, който слага хипервръзка към Вас, но и доколко тематиките ви са близки), а не само количеството на връзките.

В тази връзка, избягвайте включване на реципрочни хипервръзки към т.нар. link famrs, ферми за линкове (сайтове състоящи се основно от препратки към други сайтове). Търсачките ще понижат значимостта на страниците Ви, а може и направо да изпаднете от списъците им.

Индексиране на страницата - указание за роботи

Търсачките по подразбиране индексират интернет страници и следват хипервръзките, които намерят там в търсене на нови страници за индексиране. Това означава, че по принцип няма нужда да разрешавате на търсачките да индексират страниците на сайта Ви. Ако все пак държите да го направите, включете в head следния текст:

<meta name="robots" content="index">

За да укажете на търсачките да следват хипервръзките на страницата към други страници на Вашия сайт, добавете follow:

<meta name="robots" content="index, follow">

Карта на сайта за роботи - sitemap.xml

Създайте карта на сайта си за роботи - файл, наречен sitemap.xml. Ако сайтът Ви е голям или има трудно достъпни страници, sitemap.xml е най-добрия начин да осигурите индексиране на всички страници от търсачките. Повече по темата прочетете в статията Карта на сайт за роботи - sitemap.xml.

Няколко примера за некоректна SEO оптимизация

Потърсете из интернет и ще видите много и разнообразни съвети за SEO оптимизация, но някои от тях може да ви донесат повече вреда, откокото полза.

Когато интернет търсачките са били в началото на развитието си, пресметливи уеб дизайнери са намирали много (откровено казано подли) начини да ги заблудят и да класират страниците си като много значими без съдържанието им да е нещо кой знае какво. Подобни практики се наричат "black hat SEO" и е твърде препоръчително да ги избягвате. Споменавам някои от "черните СЕО" само с пожелание да не прибягвате до тях - както по морални причини, така и заради неизбежното наказание, което следва от страна на търсачките.

  • Пренасочване на търсачките към едни, а хората потребители - към други страници (URL cloaking);
  • Слагане на хипервръзки с размер един пиксел (невидими за хората, но напълно валидни за търсачките);
  • Записване на могобройни, често използвани от потребителите ключови думи, нямащи обаче нищо общо с реалното съдържание на страниците.
    като подобрение на горната техника - използване на скрит текст или на бял текст на бял фон - отново невидим за хората, но забелязван от търсачките. Целта е да се увеличи гъстотата на ключови думи, без при това страницата да изглежда безобразно за посетителите хора.
    вече споменатото използване на реципрочни хипервръзки с link farms;

Тези практики целят експлоатиране на някои от механизимите, използвани от търсачките при определяне значимостта на една страница като напр. честота на ключовите думи и брой на входящите хипервръзки. Имайте предвид, че търсачките (особено Google) вече имат разбработени механизми за справяне с "black hat SEO" и всеки, решил да се възползва от тях, рискува да попадне в черния списък и сайта му да изпадне изобщо от списъка на търсачките.

Сметката е проста - в Google работят хиляди от най-добрите инженери на планетата - каква е вероятността да бъдат надхитрени? И дори някой "black hat SEO" трик да успее, почти със сигурност не след дълго ще бъде намерен начин да му се противостои. Всеки успех в популяризирането на сайта, основан на "black hat SEO" е само временен и лесно може да се превърне в провал. Единствено придържането към добрите практики на SEO оптимизирането гарантират трайни резултати за добро класиране на сайта Ви.

SEO оптимизирането не е статичен процес - работата на търсачките често се променя и това изисква съответна адаптация към новите условия. Един много добър сайт, посветен на най-новите тенденции в SEO оптимизирането е http://searchenginewatch.com/.

След всичко изписано до тук за SEO оптимизирането, интересно и полезно съдържание на страниците си остава най-добрата инвестиция, която можете да направите за развитието на сайта си. Дори и да не използвате всички трикове от SEO оптимизацията, ако сте направили нещо стойностно, то рано или късно ще бъде оценено. Все пак, нали точно това очакваме при търсене в Google - на първа страница да бъдат най-добрите страници. Пожелавам Ви Вашият сайт да получи засужено висока оценка от всички посетители - хора и търсачки!

Използваме "бисквитки". Бисквитките, използвани за основната работа на сайта, вече са заредени. За да научите повече за "бисквитките", които използваме и как да ги изтриете, вижте нашите Условия за защита на личните данни.

Приемам "бисквитки" от този сайт.